Esbensen McNally

 • چند نکته قبل از خرید تردمیل خانگی :

  * چگونه یک تردمیل خوب بخریم؟

  * آیا هر چه قیمت تردمیل گران تر باشد، بهتر است ؟

  * آیا وزن من تاثیری در انتخاب تردمیل دارد ؟

  * دلیل تفاوت قیمت در تردمیل ها چیست ؟

  * تردمیل ها ساخت کدام کشورند ؟

  * من زانو درد دارم بهتر است از چه تردمیلی استفاده کنم ؟

  سعی کنی…[Read more]

 • Esbensen McNally became a registered member 7 months, 3 weeks ago